Overlijden Simonna Speeckaert

“We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”
Maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.”

Op woensdag 8 maart is mevrouw  Simonna Speeckaert overleden. Zij was de echtgenote van ons gewezen lid Hugo Moreau, de ma van Cécile en Patrick Moreau, de schoonma van Patrick Rottey, en de oma van Bjarne, Warre en Briek.
De uitvaartliturgie zal plaatshebben op woensdag 15 maart 2017 om 9.30 uur in de Sint-Christoffelkerk te Evergem-Centrum.

Gans AS Rieme betuigt zijn welgemeende medeleven aan de familie.