Ledencontrole

Het nieuwe atletiekseizoen start binnenkort op 1 november. Dit betekent dat je je lidgeld en aansluiting vóór deze datum in orde moet brengen.

Binnenkort doen wij een aantal keer een ledencontrole tijdens de trainingen. Als wij merken dat bij herhaaldelijke aanmaningen je lidgeld nog steeds niet betaald is, dan kunnen wij jullie de toegang tot de trainingen weigeren, jullie zijn immers niet verzekerd. Stel dus niet uit tot morgen, wat je vandaag nog kunt doen!

Bedankt voor jullie medewerking!