Herdenking Wapenstilstand

100 jaar einde Eerste Wereldoorlog

Maandag 11 NOVEMBER 2019


“Op zondag 11 november wordt de Wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog herdacht. We staan even stil bij de gruwelijke oorlogen en uiten respect voor de vele slachtoffers en nabestaanden”

We herdenken traditiegetrouw de Wapenstilstand. Naar aanleiding van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog is er een centraal herdenkingsmoment.

ÉÉN CENTRAAL HERDENKINGSMOMENT IN WIPPELGEM
  • 9.15u: bloemenhulde aan het monument op het kerkhof van Wippelgem
  • 10u: herdenking aan de kerk van Wippelgem
  • 11u: Inhuldiging vredesboom aan Gemeentelijke Basisschool Wippelgem samen met leerlingen van de school, de fakkellopers van AS Rieme, de fanfares en de vaderlandslievende verenigingen
  • Aansluitend is er een receptie.

Traditioneel werkt onze club mee aan de fakkelloop op 11 november. Het deelnemen aan deze herdenking is een middel om te tonen dat we oorlog verwerpelijk vinden en dat we ook niet vergeten zijn dat er zoveel mensen geleden hebben in de voorbije oorlogen.

We verzamelen rond 10.30u – 10.45u op de parking van Zaal De Molen (Goeiingen 12). Rond 11u begeven we ons met de fakkel in lichte looppas richting Gemeentelijke Basisschool waar de fakkel in ontvangst wordt genomen en geplant door de burgemeester.

Zoals elk jaar hopen we op een massale deelname, vooral door onze Jeugd (telt mee voor de lidgeldkorting)!

Een gedachte over “Herdenking Wapenstilstand”

  1. Hopelijk zijn we met velen.
    Het is een middel om te tonen dat we oorlog verwerpelijk vinden en dat we ook niet vergeten zijn dat er zoveel mensen geleden hebben in de voorbije oorlogen.

Reacties zijn gesloten.

"Atletiek voor groot en klein"