BK Aflossingen

UITSLAG/RÉSULTATS

Medewerkers, gelieve je hier aan te melden

Tijdschema aanmelding, oproepkamer, proef, podium/
Horaire confirmation, chambre d’appel, épreuve, podium

Omgeving Hoge Wal/Environnement domaine Hoge Wal (Parking)
Inplantingen Hoge Wal/Aménagement domaine Hoge Wal
Inplantingen Atletiekterrein/Aménagement site d’athlétisme

Laatste richtlijnen V1
Dernières indications V1

BK AFLOSSINGEN/CB de RELAIS               Reglementering KBAB
zo/dim 20/09/2015   10u00   Ertvelde – Atletiekpiste Hoge Wal
Toegangsgeld         Droit d’entreé: 5,00 €
Inschrijvingsgeld   Droit d’inscription: 5,00 €/ploeg-/équipe TijdschemaHoraire
Programma: Mannen/Hommes Vrouwen/Femmes
CAD 4×100-4×800  4×100-4×800
SCH/SCOL 4×100-4×800  4×100-4×800
MAS 4×100-4×800 4×100-4×800
AC/TC 4×100-4×200-4×400-4×800-4×1.500   4×100-4×200-4×400-4×800

"Atletiek voor groot en klein"