Lidgelden en steunbijdragen

 • Aansluiten bij onze club (aanvraag stamnummer, éénmalig te doen) is gratis.
 • Je betaalt (jaarlijks) lidgeld voor een vergunning (startnummer en verzekering).
  • Bij voorkeur het lidgeld betalen via overschrijving
   op rekening  van AS Rieme
   IBAN: BE45 7370 1331 3089   BIC: KRED BE BB

De hierna vernoemde bedragen zijn voor het lopend seizoen.

De lidgelden voor een vergunning:
Kangoeroe, Benjamin, Pupil, Miniem (6 tot 13 jaar) 120,00 €
                       Je kan € 30 terug verdienen door deel te nemen aan wedstrijden
Cadet t/m Masters (vanaf 14 jaar) 90,00 €
Jogger (vanaf 18 jaar) 60,00 €
 Bij een eerste aansluiting dient voor een vergunning, aangevraagd tussen
1 september en 31 oktober, 20,00 € betaald te worden voor het lopend seizoen,
en tevens het volledig bedrag van het lidgeld voor het volgend seizoen.

+ 20,00 €
Bij een eerste aansluiting wordt het lidgeld eenmalig verhoogd.
Dit o.a. voor de aanschaf van het wedstrijd singlet.
+ 25,00 €
Wens je een papieren exemplaar van het 3-maandelijks clubblad Blauw Geel,
dan wordt een kleine bijdrage gevraagd.
+  5,00 €
 Vanaf het derde lid van eenzelfde familie geldt een korting van 20,00 €
Er wordt een minimaal lidgeld per lid gevraagd van
(= bijdrage aan de VAL voor verzekering+vergunning)
30,00 €
Maximum lidgeld per gezin,
berekend van “jong naar oud”
250,00 € + 30,00 € per BEN t/m MIN (niet voor de KAN’s)
De  lidgelden, bij een eerste aansluiting, voor een vergunning voor het lopende seizoen, aangevraagd tussen 1 mei en 31 augustus:
Kangoeroe t/m Miniem 90,00 €
Cadet t/m Master 70,00 €
Jogger 30,00 €
De steunbijdragen voor de bijzondere leden:
 Steunend lid vanaf 15,00 €
 Erelid vanaf 25,00 €
 VIP-lid vanaf 250,00 €
 • Alle kangoeroes, benjamins, pupillen, miniemen, cadetten en scholieren, krijgen gratis 2 toegangskaarten voor de Kerstveldloop (maximum 2 kaarten per gezin).
 • Sommige ziekteverzekeringen betalen een tegemoetkoming van het lidgeld. Een attest is te bekomen bij uw mutualiteit.
  • Dit attest wordt ingevuld door onze ledenbeheerder Carine Van Hulle.

"Atletiek voor groot en klein"