Lidgelden en steunbijdragen

 • Aansluiten bij onze club (aanvraag stamnummer, éénmalig te doen) is gratis.
 • Je betaalt (jaarlijks) lidgeld voor een vergunning (startnummer en verzekering).
  • Bij voorkeur het lidgeld betalen via overschrijving
   op rekening  van AS Rieme nadat je verschuldigde lidgeld per kerende mail is medegedeeld door Carine Van Hulle
   IBAN: BE45 7370 1331 3089   BIC: KRED BE BB

De hierna vernoemde bedragen zijn voor het lopend seizoen.

De lidgelden voor een vergunning: van 1 nov t.e.m. 31 okt
Kangoeroe, Benjamin, Pupil, Miniem (6 tot 13 jaar) € 130,00
                       Je kan € 30 terug verdienen door deel te nemen aan wedstrijden
Cadet t/m Masters (vanaf 14 jaar) € 110,00 €
Recreant (vanaf 18 jaar) € 30,00 €
 Bij een eerste aansluiting dient voor een vergunning, aangevraagd tussen
1 september en 31 oktober, 20,00 € betaald te worden voor het lopend seizoen,
en tevens het volledig bedrag van het lidgeld voor het volgend seizoen.

+ € 20,00
Bij een eerste aansluiting wordt het lidgeld eenmalig verhoogd.
Dit o.a. voor de aanschaf van het wedstrijd singlet.
+ € 25,00
 
 Vanaf het derde lid van eenzelfde familie geldt een korting van € 20,00
Er wordt een minimaal lidgeld per lid gevraagd van
(= bijdrage aan de VAL voor verzekering+vergunning)
€ 30,00
Maximum lidgeld per gezin,
berekend van “jong naar oud”
€ 400,00 € + € 30,00 per extra  lid boven de 4.
De steunbijdragen voor de bijzondere leden:
 Steunend lid vanaf € 15,00
 Erelid vanaf € 25,00
 VIP-lid vanaf € 250,00
 • Sommige ziekteverzekeringen betalen een tegemoetkoming van het lidgeld. Een attest is te bekomen bij uw mutualiteit.
  • Dit attest wordt ingevuld door onze ledenbeheerder Carine Van Hulle.

"Atletiek voor groot en klein"