Antidoping decreet

say no to dopingOp basis van het nieuwe Antidopingdecreet, Art 12.3°, zal elke wedstrijdorganisator voortaan over een deelnemerslijst moeten beschikken met identificatiegegevens van de atleten die deelnemen aan de wedstrijd.
Daarom dienen alle Juniores, Seniores en Masters zich voortaan steeds aan te melden bij het secretariaat van de wedstrijd.

Daarnaast dient elke atleet in deze categorieën steeds in het bezit te zijn van een identificatiebewijs (bv. identiteitskaart) of dient hij/zij dit document binnen het uur te kunnen voorleggen in functie van een dopingcontrole.
Deze maatregel wordt meteen ingevoerd.

Wat zijn identificatiegegevens ?
Er wordt gevraagd om een GSM nummer op te geven zodat de atleet, indien nodig, meteen kan gecontacteerd worden.
Op basis van Art.48 van het Antidopingdecreet mogen deze persoonsgegevens verzameld worden. Ze worden nadien bij het scheidsrechter verslag gevoegd, doorgestuurd naar de federatie en daar vernietigd.

Wat is het doel van het doorgeven van identificatiegegevens ?
Men stelt vast dat al te vaak atleten bij een wedstrijd verdwijnen indien ze zien dat er dopingcontrole komt opdagen. Die atleten wil men zo snel mogelijk kunnen contacteren, liefst aan de hand van een beschikbaar GSM nummer.

Wat indien een atleet weigert om identificatiegegevens te geven ?
Een atleet die onvindbaar is en niet kan gecontacteerd worden, riskeert een sanctie voor een geweigerde controle, waar een schorsing tot 2 jaar tegenover kan staan.

In het belang van de atleten is het dus noodzakelijk om te voldoen aan deze decretale verplichting.

Voor de indoor- en de outdoorwedstrijden, waar atleten zich steeds dienen aan te melden, geldt dezelfde maatregel.

ANTI-DOPING APP IAAF
De IAAF heeft een anti-doping app gemaakt die men hier kan terugvinden en waar de volgende informatie kan teruggevonden worden:
– Lijst van de verboden middelen
– Reglementering bij inbreuken
– Dopingcontrole
– Bloeddoping
– Aanvraag toestemming therapeutische noodzaak
– Whereabouts
– Quiz om jezelf te testen over de kennis van de anti-doping materie
Wij adviseren

Voor vragen of verdere informatie kan men terecht bij Paula Vanhoovels, 02/474 72 22 – paula AT val.be

VAL-secretariaat

"Atletiek voor groot en klein"